Tierp

Du visar IT-Centrum för Tierps kommun - Ändra kommun?

IT-stöd och Digitalisering

Välkommen till IT-Centrum

Har du en pågående driftstörning som inte finns med i listan?

Ring oss på 0293-21 8080 om ärendet är akut.

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registrerar dig för lösenordsåterställning.

Ansök om ersättning för reparationsfakturor från HP PPS Sverige AB

Lär er hur ni begär ersättning för reparationskostnader.

Hur du ansluter din VPN med VIA-klienten

Lär dig hur du ansluter dig kommunens nät med en VPN.

Chat Icon Close Icon