Östhammar

Uppdaterad information gällande beställning av klienter

Det jobbas intensivt med att få upp en webshop för er att beställa IT-produkter, såsom datorer, iPads, dockningsstationer och tillbehör. Ny information kommer när den är klar för användning!

Under tiden fortsätter ni att använda det tillfälliga beställningsformuläret som finns under Webshop på www.itcentrum.se. Då kan IT-Centrum hantera beställningar som inte berör enheter (datorer och iPads). När de tjänster som krävs för enhetsinstallation är uppsatta, utförs även orderläggning på resterande beställningar.

Tidigare lagda beställningar
Beställningar som berör datorer och iPads – är det så att du vill avboka en tidigare lagd beställning – återkoppla omgående! Det gör du enklast genom att besvara bekräftelsen av ditt beställningsärende.
Sök i din inkorg efter mejl med rubrik ”Ditt ärende är mottaget med ID ##RE”.

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 0173-86403 eller skicka ett ärende.

Instruktion – Flytta filer från G: till K:

Instruktion för att flytta filer från ”gamla G:” till K: I detta exempel f...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Chat Icon Close Icon
Skip to content