Östhammar

Status IT-upphandlingar

Klienter (datorer, iPads, skärmar och dockningsstationer) 

En upphandling har genomförts, den är överprövad och den slutgiltiga domen har inte kommit ännu. Till dess att vi har fått ett avtal på plats ska ni använda det tillfälliga formuläret som finns på  
IT-Centrums hemsida. 
IT-Centrum kommer att lägga beställningar succesivt via Kammarkollegiets ramavtal, fram till att vårt eget avtal är på plats. På Kammarkollegiets ramavtal täcks grundbehoven – inte specialprodukter. 
De klienter som avropas på Kammarkollegiets ramavtal är certifierade av IT-Centrum och får därmed kopplas upp på kommunernas förvaltningsnät, som också innebär att vi supporterar enheten och även hanterar garantiärenden. 

Klienter inköpta på annat sätt – kommer inte att kopplas in på förvaltningsnätet eller supporteras. 

Tillbehör (ex. tangentbord, webbkamera, möss, headset, iPadskal och olika kablage osv.) 

I samma upphandling som klienterna så ingår även en del som innefattar tillbehör. Detta innebär att vi även här inväntar en slutlig dom.  Fram till dess att vi fått ett avtal på plats ska ni använda det tillfälliga formuläret som finns på IT-Centrums hemsida. IT-Centrum kommer att lägga beställningar succesivt via SKR:s ramavtal, fram tills att vårt eget avtal är på plats. På SKR:s avtal täcks grundbehoven– inte specialprodukter. 

IT-Centrums ambition är att köpa in så få variationer som möjligt av olika tillbehör – för att på bästa sätt kunna supportera användandet. 

AV (Audio – och visuella hjälpmedel)  

En upphandling är startad – nytt avtal planeras finnas på plats under februari 2023. 

Vid köp av AV-utrustning, installation, service och support under den nu avtalslösa tiden – kontakta upphandlingsenheten i din kommun för hjälp. 

För hjälp och råd kring de tekniska förutsättningarna vid inköp av AV-utrustning kontakta fredrik.varnebjork@itcentrum.se 

Återtag 

Skapa ett ärende via IT-Centrums hemsida i formuläret ”Service & retur” när ni har enheter som ska kasseras. 

Även här är en upphandling startat. Nytt avtal planeras finnas på plats under början av 2023. 

Specialutrustning 

Under tiden som vi inte har ett eget avtal för Klienter och tillbehör, kommer IT-Centrum att fokusera på att få fram standardprodukter för att täcka det primära/akuta behovet först. 

Vid köp av specialutrustning tills att nya avtalet är på plats så kontaktar ni upphandlingsenheten i din kommun för hjälp.  

Leveranser och leveranstider 

Som en konsekvens av pandemin, metallbrist i världen och det pågående kriget i Ukraina så fortsätter det att vara svårigheter med tillverkningen av IT-utrustning som medför längre leveranstider. 

Vi vet att det finns önskemål från många verksamheter om att kunna lägga beställningar och få leveranser innan årsskiftet. Med anledning av ovan så ligger vi i händerna på tillverkarna och distributörerna och det är i stort sett omöjligt att få fram preliminära leveranstider på beställningar. 

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 0173-86403 eller skicka ett ärende.

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Snabbguide SecureMailbox

SecureMailbox är en tjänst från SecureAppbox AB och är ett säkert komplemen...

Konfigurera Microsoft Authenticator-appen

För att aktivera säker inloggning på våra IT-system behöver du som använda...

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Chat Icon Close Icon