Östhammar

Ny lagringsplats för gemensamma filer

IT-Centrum har skapat en ny filstruktur för lagring av gemensamma filer som följer kommunens sektor- och verksamhetsstruktur. Ni kommer automatiskt att få tillgång till den nya lagringsplatsen (K:) onsdag den 12:e april.

Vi gör detta för att underlätta samarbete och generell filhantering för anställda i kommunen, höja säkerheten och underlätta behörighetshanteringen.
Den nya filstrukturen påverkar inte skolelever och skolpersonal (EDU-datorer).

Ni kommer behöva flytta era filer från den gamla nätverksenheten (G:) till den nya nätverksenheten (K:). Tillgången till gamla filstrukturen tas bort vid årsskiftet 2023-2024. Därför är det bra att börja flytta filer i god tid.

Vi har skapat en guide för hur ni går tillväga för att flytta filerna. Guiden hittar ni i hjälpcenter på itcentrum.se, under kategorin informationsartiklar (Instruktion – Flytta filer från G till K). Hör av er till supporten vid frågor och funderingar.

Med vänliga hälsningar,

IT-Centrum

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 0173-86403 eller skicka ett ärende.

Anslutning till IT-Centrums gästnätverk

Heby, Älvkarleby, Knivsta, Tierp och Östhammar har en gemensam IT-nämnd,förv...

Delegera kalenderbehörigheter

I Outlook, gå till kalendern och klicka på ”Kalenderbehörigheter”...

Instruktion – Flytta filer från G: till K:

Instruktion för att flytta filer från ”gamla G:” till K: I detta exempel f...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Chat Icon Close Icon
Skip to content