Östhammar

Förändring i telefonsupporten

Från och med måndag 15:e maj kommer knappval att införas när ni ringer till oss på IT-Centrum. Som ett första steg kommer du få två val:
• Knappval 1, Skrivare – Endast om skrivaren har en dekal märkt med Nordlo.
• Knappval 2, Övrig IT-support – Väljer du för övriga ärenden.


När ska jag välja knappval 1, Skrivare?
Du väljer 1 för de skrivare som omfattas av avtalet med Nordlo. Är du osäker om er skrivare omfattas av avtalet, kan du kontrollera att om det finns en dekal från Nordlo på den. På den finns skrivarens ID-nummer. Nordlo hanterar följande:
Tekniska problem – Inloggning på skrivaren, skanning och problem efter att utskriften finns på skrivaren (syns i utskriftslistan på skrivaren).
Hårdvarufel – Maskinfel, pappersstopp, felkoder eller problem med utskriftskvalitet.


Övrigt hanteras av IT-centrum, knappval 2:
Gäller ditt ärende skrivare utanför avtal, eller andra problem än de ovan så väljer du 2. Det gör du också om det rör installation av Print2Me/Gespage (programmen som hanterar utskrifter).


Är du osäker, välj knappval 2.

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 0173-86403 eller skicka ett ärende.

Anslutning till IT-Centrums gästnätverk

Heby, Älvkarleby, Knivsta, Tierp och Östhammar har en gemensam IT-nämnd,förv...

Delegera kalenderbehörigheter

I Outlook, gå till kalendern och klicka på ”Kalenderbehörigheter”...

Instruktion – Flytta filer från G: till K:

Instruktion för att flytta filer från ”gamla G:” till K: I detta exempel f...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Chat Icon Close Icon
Skip to content