Knivsta

Klientavtal – Datorer, iPads och dockningsstationer

Tyvärr kommer vi inte få några leveranser av datorer, iPads och dockningsstationer utifrån de avrop vi gjort via Kammarkollegiets avtal under hösten.

De tillfrågade ramavtalsleverantörerna har meddelat att dom inte kan leverera på våra avrop.
Vi har meddelat detta till Kammarkollegiet, som äger ramavtalet, och dom kommer att ta frågan vidare med respektive leverantör.

Konsekvensen blir dock att det nu inte finns någonstans som IT-Centrum kan avropa datorer, iPads och dockningsstationer för de fem medlemskommunerna.

På grund av detta måste vi avvakta det upphandlade klientavtalet som ligger i domstol för avgörande – innan vi kan göra inköp av datorer, iPads och dockningsstationer. Alla lagda beställningar ligger kvar och vi kommer att handlägga dem så fort ett avtal finns på plats.

Tillbehör avropas från ett annat avtal och en del beställningar gjordes innan beställningsstoppet (16/12 till 11/1) och det kommer att levereras ut till era verksamheter inom kort.

Fortsätt att använda det ”Tillfälliga beställningsformuläret” på IT-Centrums hemsida för beställning av datorer, iPads, dockningsstationer, skärmar och tillbehör.

Vi vill också påminna om att alla enheter (datorer, iPads, skrivare osv) som köps in på annat sätt än genom IT-Centrum kommer inte att supporteras och kommer inte heller att kopplas upp på nätet.

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 018-34 79 79 eller skicka ett ärende.