Heby

Förändringsstopp inom IT från 19 juni

Under semesterperioden 19 juni – 25 augusti är det förändringsstopp i vår IT-miljö.

Förändringsstoppet innebär att du som systemansvarig eller chef, inte kan få några uppdateringar eller ändringar utförda i ditt verksamhetssystem under semesterperioden.

Stoppet gäller även beställningar av IT-utrustning. Beställningar kan göras men vi kan inte garantera att vi hinner handlägga dem under ovanstående period.

Endast akuta åtgärder kommer hanteras utifrån eventuella incidenter.

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 08-799 78 06 eller skicka ett ärende.

Delegera kalenderbehörigheter

I Outlook, gå till kalendern och klicka på ”Kalenderbehörigheter”...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Chat Icon Close Icon
Skip to content