Älvkarleby

Utveckling av IT-centrums kundtjänst/support

I takt med att vår omvärld blir allt mer digital ändras behov och förväntningar på våra IT-system och på IT-Centrum. För att möta detta utvecklar vi nu vår kundtjänst/support.

Ärenden som gäller befintliga IT-system skickas som vanligt till kundtjänst/support via itcentrum.se eller via telefon på ert vanliga nummer till supporten.  Frågor, felanmälningar och beställningar hanteras av personer med särskild kompetens om din förvaltnings IT-miljö och behov.

För IT-stöd vid digitalisering registrerar du ett beställningsärende på itcentrum.se, under fliken ”Få support”. Välj beställning och beskriv på övrigt vad det gäller. Ärendet slussas då till de som har särskild kompetens och inblick i din förvaltnings behov och utmaningar.

Vi berättar gärna mer!
Om du har frågor eller något är oklart kommer vi gärna till din chefs- eller ledningsgrupp.
Välkommen att kontakta oss på IT-centrum.

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 026-8 3396 eller skicka ett ärende.

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Snabbguide SecureMailbox

SecureMailbox är en tjänst från SecureAppbox AB och är ett säkert komplemen...

Chat Icon Close Icon
Skip to content