Torsdag 16/9 kommer det utföras arbete på den internet förbindelse som Tierp och Älvkarleby kommun nyttjar. Avbrott kommer att ske från klockan 19:00. Arbetet är beräknat/planerat att pågå under 1h med kortare störningar till och från. Givet är att vi försöker minimera störningarna som det innebär.

Påverkade system/tjänster: Internet, VPN, DUO och samtliga externa tjänster, så som tierp.se, lonecentrum.se, timecare, personec.

OBS: Störningar utöver de som Tierp och Älvkarleby får, är för Knivsta och Östhammar, när de skall nå tex personec och timecare externt.

Vid frågor, kontakta IT-Centrum