Måndag 30 november är sista beställningsdag för att beställningarna skall faktureras på innevarande budgetår, med reservation för att leverans och fakturering kan försenas p g a den pågående pandemin.

Vid delleverans kan vi inte garantera att fakturan kommer på innevarande år, då leverantören inte ska delfakturera. Om ni gör beställningar av betydande storlek, kontakta er ekonom för att boka upp kostnaden på 2020.