1Uppgifter
2Frågeställning
3Bekräftelse

Information till dig

ANVÄND INTE FÖR BESTÄLLNINGAR AV PRODUKTER SOM FINNS I AVTALSSORTIMENT ELLER SNARLIKA PRODUKTER. Om beställare och attestant är samma person stängs ärendet utan vidarehantering. Anledningen är att kommunerna kravställt att inköp godkänns av överordnad chef/attestant. En röd stjärna ( * ) innebär att fältet är obligatoriskt. Beroende på produkt som efterfrågas, blir hanteringstiderna olika. Det som tar allra längst tid är nya datormodeller.
Vilken verksamhet jobbar du åt?

Uppgifter om beställaren

Endast fullständiga nummer inkl. riktnummer
Det är denna e-postadress ärendet registreras mot

Uppgifter om attesterande chef

Får INTE vara samma som beställaren! Måste vara överordnad chef, även om du är chef själv.
Endast fullständiga nummer inkl. riktnummer