1Uppgifter
2Frågeställning
3Bekräftelse

Information till dig

Om beställare och attestant är samma person stängs ärendet utan vidarehantering. Anledningen är att kommunerna kravställt att inköp godkänns av överordnad chef/attestant. En röd stjärna ( * ) innebär att fältet är obligatoriskt. Beroende på produkt som efterfrågas, blir hanteringstiderna olika. Det som tar allra längst tid är nya datormodeller, som tar över 4 månader.
Vilken verksamhet jobbar du åt?

Uppgifter om beställaren

Endast fullständiga nummer inkl. riktnummer
Det är denna e-postadress ärendet registreras mot

Uppgifter om attesterande chef

Får INTE vara samma som beställaren! Måste vara överordnad chef, även om du är chef själv.
Endast fullständiga nummer inkl. riktnummer