Östhammar

Beställning av
IT-produkter

Hur ofta bör jag köpa ny dator?

Behöver du nya IT-produkter så gäller för tillfället olika beställningsförfaranden beroende på din kommun.

Östhammar

Samtliga 5 kommuner använder sig av Advania som leverantör av produkter. Vi är just nu i en övergångsperiod där varje kommun ska ha ett antal verksamhetsbeställare som sköter beställningarna åt dig som användare. Denna övergång beräknas vara klar under 2021. Länk till Advanias webshop samt gamla beställningsförfarandet finns nedan.

webshop.advania.se
Samtliga 5 kommuner använder sig av Advania som leverantör av produkter. Vi är just nu i en övergångsperiod där varje kommun håller på att införa ett antal verksamhetsbeställare som sköter beställningarna åt dig som användare. Denna övergång beräknas vara klar under 2021. 
webshop.osthammar.se

Östhammars klassiska webshop som är på väg att stängas ner så snart verksamhetsbeställare har kommit igång inom kommunen.