Observera att införandet endast gäller Teams-möte. Du kan således inte skapa egna Team eller spara dokument i Teams ännu. Det finns i nuläget ingen tidsplan för ytterligare införanden vad gäller resterande funktioner i Teams eller Microsoft 365.

Teams möte ska på sikt ersätta Skype men någon datum för när Skype plockas bort är ännu inte bestämt.

Outlook kompletteras med en ny ikon för Teams möte, se bild nedan.

Du kan även ladda ner Teams-applikationen på mobilen.

Funktioner i Teams möte:

 • Väntrum
 • Grupprum
 • Enkät/undersökning i möte
 • Ladda ner lista på deltagare som medverkat i möte
 • Starta ett icke schemalagt möte och spela in
 • Slå av och på deltagares mikrofoner
 • Kontroll av ljud och mikrofon innan ett möte
 • Begär ordet genom att räcka upp handen
 • Ändra bakgrundsbild
 • Dela skrivbord
 • Chatt

I Tierps guideportal finns en guide som visar hur du skapar och ansluter till ett Teams-möte. Guideportalen uppdateras med nya guider allt eftersom.

Teams applikation installeras på samtliga datorer. Med hjälp av den kan du öppna en chatt eller ringa och starta din konversation med en eller flera personer.

Vid frågor kontakta supporten på IT-Centrum.