Östhammar

Ny dator = byte av dockningsstation!

Vi har fått information från HP att de nya modellerna av datorer (de som levereras till oss nu) inte längre har stöd för den gamla dockningsstationen vid namn “HP Ultraslim Docking Station”. Dockningsstationen har dessutom gått End of Life (EOL) hos HP och blir ersatt med den nya modellen som heter “HP USB-C/A Universal Dock G2“.

Detta medför en ökad kostnad nu vid inköp eftersom nya dockningsstationen måste beställas om man inte redan har en sådan. Men i det långa loppet en lägre kostnad då USB-C är en ny universal standard som alla tillverkare kommer använda sig av. Alla datorer som har stöd för DisplayPort (DP) genom USB-C kommer fungera med dockningsstationen.

Det innebär att vid kommande upphandlingar av hårdvara som kan bli från en annan tillverkare kommer denna dockningsstation fortfarande att fungera med de nya datorerna. Även Mac ska fungera med denna.

En annan fördel med denna dockningsstation är att det medföljer en adapter från USB-C till USB-A (den vanliga), det gör att datormodeller som inte har DP-stödet i USB-C eller inte ens har USB-C kommer att fungera ändå. Däremot ges då ingen laddning till datorn via dockningsstationen som normalt görs med USB-C.

Gamla modellen: ⇓

Nya modellen: ⇓

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 0173-86403 eller skicka ett ärende.

Anslutning till IT-Centrums gästnätverk

Heby, Älvkarleby, Knivsta, Tierp och Östhammar har en gemensam IT-nämnd,förv...

Delegera kalenderbehörigheter

I Outlook, gå till kalendern och klicka på ”Kalenderbehörigheter”...

Instruktion – Flytta filer från G: till K:

Instruktion för att flytta filer från ”gamla G:” till K: I detta exempel f...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Chat Icon Close Icon
Skip to content