Östhammar

Komponentbrist och leveranstider

Till följd av Covid-19 har det uppstått komponentbrist som framförallt drabbar produktionen för bland annat datorer, skärmar, dockningsstationer och mobiltelefoner. Leverantörerna meddelar att det gäller hela marknaden, oavsett märke på produkten och att vi kan få räkna med upp till 6 månaders leveranstid.

Det är av yttersta vikt att ni ser över era hårdvarubehov och lägger beställningar så tidigt ni kan, för att ge leverantörerna förutsättning att kunna leverera under Q4 2021 och Q1-Q3 2022.

Leverantörerna och IT-Centrum har kontinuerliga möten för att finna lösningar för kommunerna.

Övrig viktig information!

  • Tänk på att när du beställer en ny dator kan du komma att behöva en ny dockningsstation också, endast USB-C dockningsstationer fungerar på nya modellerna.
  • Har du en äldre bildskärm behöver du se över kompabiliteten med den nya dockningsstationen.
    Passar inte bildskärmens utgångar med dockningsstationen behöver bildskärmen också bytas.

Order och Leveransfrågor
Kristina Thomasson Lindberg – Service Management
kristina.thomasson@advania.com

Försäljning och Avtalsfrågor Skola
Christian Strömberg – Ansvarig Säljare Education
christian.stromberg@advania.com

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 0173-86403 eller skicka ett ärende.

Instruktion – Flytta filer från G: till K:

Instruktion för att flytta filer från ”gamla G:” till K: I detta exempel f...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Chat Icon Close Icon
Skip to content