Östhammar

Driftstörning trådlöst nätverk – Genomfört

Uppdatering av WiFi är nu genomförd.

 

Bakgrund: Viktiga uppdatering av WiFi för Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Uppgradering av central miljö för styrning av  WiFi.

 

Syfte: Att säkerhetsställa en stabil drift och felavhjälpning.

 

Påverkan:

  • Samtliga ställen med WiFi i Östhammar.
  • Samtliga ställen med WiFi i Tierp och Älvkarleby, förutom vård och omsorgsboendena Wesslandia, Åskarbygården och Vendelgården.Obs: Är man ansluten med nätverkskabel påverkas man inte.

 

När: 1/9 18:00-21:00 (Avbrott kommer ske till och från under denna period.)

 

Har du övriga frågor om ovan nyhet?

Kontakta oss:

Ring oss på 0173-86403 eller skicka ett ärende.

Instruktion – Flytta filer från G: till K:

Instruktion för att flytta filer från ”gamla G:” till K: I detta exempel f...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Chat Icon Close Icon
Skip to content