Östhammar

Docy Child Osthammar

Instruktion – Flytta filer från G: till K:

Uppskattad lästid: 3minuter 0 visningar

Instruktion för att flytta filer från ”gamla G:” till K:

I detta exempel flyttar vi en mapp som hela Sektor Bildning ska komma åt, vill ni att endast er verksamhet t.ex. verksamhet grundskola ska komma åt mappen så flyttar ni den till undermappen ”Grundskola” istället. Längst ned i instruktionen hittar ni tabell med information om vart ni sparar era filer beroende på vart ni jobbar.

Börja med att navigera till er katalog där ni har era gemensamma dokument sparade (G:).

1. Högerklicka på mappen du vill flytta
2. Klipp ut

Navigera därefter till er nya uppmappning K: som har rubricerats som ”Östhammars kommun (K:)”

Dubbelklicka på den Sektor som du hör hemma hos och gå in i den katalogen.

1. Högerklicka på tom yta (Inte på någon katalog)

2. Klicka på ”Klistra in”

Resultat:

Upprepa samma metod tills ni har flyttat allt material som du eller dina kollegor behöver i ert arbete. Personliga filer sparas fortsatt på P:

Se nedan tabell om instruktion om hur din struktur kan se ut beroende på hur du är inskriven i den nya organisationen och om vart filer ska lagras/placeras:

OBS! Mapparna är behörighetsstyrda, medarbetare ifrån olika verksamheter inte ser varandras kataloger!

SektorVerksamhetVart ska jag spara filer?
Sektor Bildning(ingen)K:\Sektor Bildning
Sektor BildningGrundskolaK:\Sektor Bildning eller K:\Sektor Bildning\Grundskola
Sektor BildningFörskola och pedagogisk omsorgK:\Sektor Bildning eller K:\Sektor Bildning\Förskola och pedagogisk omsorg
Sektor BildningGymnasieskola, Vuxenutbildning och AMEK:\Sektor Bildning eller K:\Sektor Bildning\Gymnasieskola, Vuxenutbildning och AME
   
Sektor Omsorg(ingen)K:\Sektor omsorg
Sektor OmsorgMyndighet OmsorgK:\Sektor omsorg eller K:\Sektor omsorg\Myndighet Omsorg
Sektor OmsorgProduktion ÄldreomsorgK:\Sektor omsorg eller K:\Sektor omsorg\Produktion Äldreomsorg
Sektor OmsorgProduktion HSL/LSSK:\Sektor omsorg eller K:\Sektor omsorg\Produktion HSL och LSS
   
Sektor Samhälle(ingen)K:\Sektor Samhälle
Sektor SamhälleVäxande kommunK:\Sektor Samhälle eller
K:\Sektor Samhälle\Växande kommun
Sektor SamhälleAttraktivitetK:\Sektor Samhälle eller
K:\Sektor Samhälle\Attraktivitet
   
Sektor Verksamhetsstöd(ingen)K:\Sektor Verksamhetsstöd
Sektor VerksamhetsstödMåltid o StädK:\Sektor Verksamhetsstöd eller K:\Sektor Verksamhetsstöd\Måltid o Städ
Sektor VerksamhetsstödEkonomiK:\Sektor Verksamhetsstöd eller K:\Sektor Verksamhetsstöd\Ekonomi
Sektor VerksamhetsstödHRK:\Sektor Verksamhetsstöd eller K:\Sektor Verksamhetsstöd\HR
Sektor VerksamhetsstödKansliK:\Sektor Verksamhetsstöd eller K:\Sektor Verksamhetsstöd\Kansli
Sektor VerksamhetsstödUtvecklingK:\Sektor Verksamhetsstöd eller K:\Sektor Verksamhetsstöd\Utveckling
Sektor VerksamhetsstödKommunikation & KundtjänstK:\Sektor Verksamhetsstöd eller K:\Sektor Verksamhetsstöd\Kommunikation och Kundtjänst
Sektor VerksamhetsstödUpphandlingK:\Sektor Verksamhetsstöd eller K:\Sektor Verksamhetsstöd\Upphandling
Sektor VerksamhetsstödVerksamhetscheferK:\Sektor Verksamhetsstöd eller K:\Sektor Verksamhetsstöd\Verksamhetschefer
   
Kommunledningsförvaltningen(ingen)K:\KFLG
Innehållsförteckning

Instruktion – Flytta filer från G: till K:

Instruktion för att flytta filer från ”gamla G:” till K: I detta exempel f...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Chat Icon Close Icon
Skip to content