Östhammar

Docy Child Osthammar

Säker E-post – Installation och användning

Uppskattad lästid: 1minut 20 visningar


Öppna startmenyn (1) och börja skriv ”Software Center” (2) och klicka sedan på Software Center (3) som dyker upp.Hitta sen plugin ”Sec@GW Plugin” och klicka på den.Klicka sen på ”Installera” och avvakta.Det kommer komma upp en ruta som ser ut så här, det är en del av installationen så gör ingenting med den.För att se att den är färdiginstallerad så kollar du här.Om du hade MS Outlook applikationen öppen under installation, starta om Outlook. (Stäng och öppna igen).Försöker du klicka direkt på ”Meddelandesäkerhet” utan att ha lagt till en mottagare kommer följande meddelande att visas.När du har lagt till en mottagare och klickar på ”Meddelandesäkerhet” kommer följande bild att visas. (Den bakre är den som först visas och när man klickar på ”Meddelandealternativ” som den främre bilden kommer).När du gjort dina val på säkerhet väljer du ”OK” och då kommer du också se i ”Till…” fältet på mailet att adressen ändras och en ändelse ”.s” läggs till i slutet på mailadressen.

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registrerar dig för lösenordsåterställning.

Mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter. 6. Guide för att hantera mobila utskri...

Knyta ditt kort till print2me

    1 Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. 2 Ange ditt användarnamn...

Chat Icon Close Icon