Östhammar

Docy Child Osthammar

Säker E-post – Installation och användning

Uppskattad lästid: 1minut 241 visningar


Öppna startmenyn (1) och börja skriv ”Software Center” (2) och klicka sedan på Software Center (3) som dyker upp.Hitta sen plugin ”Sec@GW Plugin” och klicka på den.Klicka sen på ”Installera” och avvakta.Det kommer komma upp en ruta som ser ut så här, det är en del av installationen så gör ingenting med den.För att se att den är färdiginstallerad så kollar du här.Om du hade MS Outlook applikationen öppen under installation, starta om Outlook. (Stäng och öppna igen).Försöker du klicka direkt på ”Meddelandesäkerhet” utan att ha lagt till en mottagare kommer följande meddelande att visas.När du har lagt till en mottagare och klickar på ”Meddelandesäkerhet” kommer följande bild att visas. (Den bakre är den som först visas och när man klickar på ”Meddelandealternativ” som den främre bilden kommer).När du gjort dina val på säkerhet väljer du ”OK” och då kommer du också se i ”Till…” fältet på mailet att adressen ändras och en ändelse ”.s” läggs till i slutet på mailadressen.

Innehållsförteckning

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Snabbguide SecureMailbox

SecureMailbox är en tjänst från SecureAppbox AB och är ett säkert komplemen...

Chat Icon Close Icon
Skip to content