Östhammar

Dagar med avvikande öppettider i juni

Måndagen den 5:e juni har vi på IT-Centrum halvdag. Det innebär att telefonsupporten endast har öppet klockan 7.30 – 12.00. Tisdagen den 6:e juni är det helgdag och telefonsupporten är stängd. Telefonsupporten kommer även vara stängd på midsommarafton, 23:e juni.

Tillägg till tidigare information om klientbeställning

När Ateas webshop för IT-produkter (exempelvis datorer, iPads och tillbehör) sätts upp och blir tillgänglig för verksamhetsbeställare och beställare via e-handelslösningar, rekommenderar vi att ni lägger era beställningar före den 24 augusti för att kunna ta del av anbudspriser. Vi

Uppdaterad information gällande beställning av klienter

Det jobbas intensivt med att få upp en webshop för er att beställa IT-produkter, såsom datorer, iPads, dockningsstationer och tillbehör. Ny information kommer när den är klar för användning! Under tiden fortsätter ni att använda det tillfälliga beställningsformuläret som finns

Utveckling av IT-centrums kundtjänst/support

I takt med att vår omvärld blir allt mer digital ändras behov och förväntningar på våra IT-system och på IT-Centrum. För att möta detta utvecklar vi nu vår kundtjänst/support. Ärenden som gäller befintliga IT-system skickas som vanligt till kundtjänst/support via

Förändring i telefonsupporten

Från och med måndag 15:e maj kommer knappval att införas när ni ringer till oss på IT-Centrum. Som ett första steg kommer du få två val:• Knappval 1, Skrivare – Endast om skrivaren har en dekal märkt med Nordlo.• Knappval

2023-04-22 & 2023-04-23 – Servicefönster

IT-Centrum har ett planerat servicefönster som gäller för Östhammars Kommun mellan 10.00-20.00. Nedan följer information om varför dessa sker: Vad är ett servicefönster? IT-Centrums servicefönster är planerade med en fördefinierad tidsintervall och är till för service och underhåll av kommunernas

Ny lagringsplats för gemensamma filer

IT-Centrum har skapat en ny filstruktur för lagring av gemensamma filer som följer kommunens sektor- och verksamhetsstruktur. Ni kommer automatiskt att få tillgång till den nya lagringsplatsen (K:) onsdag den 12:e april. Vi gör detta för att underlätta samarbete och

Begränsade öppettider på supporten 6/4.

Torsdagen den 6:e April har vi på IT-Centrum halvdag, detta innebär att telefonsupporten endast har öppet mellan klockan 07:30 – 12:00. Ärenden kan som vanligt registreras på https:/itcentrum.se/.

Akut uppdatering Wi-Fi

Vi har en service som omedelbart måste åtgärdas i wifi nätet. Det är planerat att en uppgradering görs idag 20230306 runt 15:00 i Östhammar. Om tekniken går som det är tänkt så blir det en mindre påverkan på cirka 15min

Nätfiske ökar igen.

IT-Centrum uppmanar till försiktighet när ni klickar på länkar och bifogade filer i e-post. Under den senaste tiden har CERT-SE (MSB) blivit uppmärksammade på flera fall av nätfiske med liknande angreppssätt. Angriparna använder tidigare e-postkonversationer för att framstå som legitima

Instruktion – Flytta filer från G: till K:

Instruktion för att flytta filer från ”gamla G:” till K: I detta exempel f...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Chat Icon Close Icon
Skip to content