Knivsta

Vilka är vi?

IT-förvaltningen bildades samtidigt med it-nämnden 1 januari 2019
för Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommu.

eller

Cassiopeia Projektet

Den 1 januari 2019 startades den gemensamma it-nämnden för fem kommuner i Uppland, det är Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Heby och Östhammar. Nämndens ansvarsområde är över­gripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. Under projekttiden har samverkansprojektet kallats Cassiopeia.

Nämnden ska verka för att kontinuerligt effektivisera it-verksamheten för att kunna leverera it-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för it-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

I storlek så motsvarar samverkansprojektet Städer som Luleå, Solna eller Kalmar. Till exempel så bor ca 86000 innevånare i de fem ingående kommunerna och det finns 36 skolor samt 58 förskolor.

Vilka är IT-Centrum?

IT-förvaltningen bildades samtidigt med it-nämnden 1 januari 2019 för Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner. Tierp är värdkommun och tog över ansvar för verksamhet och budget från 1 januari 2019. IT-förvaltningen heter IT-Centrum från den 1 mars 2020.

IT-förvaltningens ansvarsområde är inom såväl övergripande strategiska och taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna. Organisationen ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksam-heterna som it-verksamheten.

IT-Centrums ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-relaterade.

Vi ansvar för

Vi samverkar med

IT-Centrums ledningsgrupp

Mohammed Abusagr

Mohammed Abusagr

IT-Driftschef
Lars-Erik Andersson

Lars-Erik Andersson

Förvaltningschef IT
Tomas Andersson

Tomas Andersson

Nätchef
Henrik Hietanen

Henrik Hietanen

Supportchef
Kimmo Hallerström

Kimmo Hallerström