Knivsta

Den 1 januari 2019 startades den gemensamma it-nämnden för fem kommuner i Uppland, det är Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Heby och Östhammar.

Nämndens ansvarsområde är över­gripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. Under projekttiden har samverkansprojektet kallats Cassiopeia.

Nämnden ska verka för att kontinuerligt effektivisera it-verksamheten för att kunna leverera it-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för it-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

IT-förvaltningen bildades samtidigt med it-nämnden 1 januari 2019 för Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner. Tierp är värdkommun och tog över ansvar för verksamhet och budget från 1 januari 2019. IT-förvaltningen heter IT-Centrum från den 1 mars 2020.

IT-förvaltningens ansvarsområde är inom såväl övergripande strategiska och taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna. Organisationen ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksam-heterna som it-verksamheten.

IT-Centrums ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-relaterade.

Magnus Larsson
Förvaltningschef
0293-219850
Maila Magnus
Mohammed Abusagr
IT-Driftschef
0293-219883
Maila Mohammed
Tomas Andersson
Nätchef
0293-219898
Maila Tomas
Henrik Hietanen
Supportchef
0293-219857
Maila Henrik
Annica Avegård
Förvaltningsstödschef
0293-219870
Maila Annica
Skip to content