Knivsta

Docy Child Knivsta

Skriva ut från mobila enheter

Uppskattad lästid: 3minuter 212 visningar


Instruktion för anslutning av kommunens kopiatorer till mobila enheter:Innan du kan skriva ut från iOS (iPhone & iPad):

Du måste vara ansluten på kommunens nätverk. Se till att kommunens wifi är aktiverat på din enhet annars går det inte att logga in eller skriva ut. Steg 2 – 2. Ladda ner appen ”Gespage Mobiprint” från Appstore och starta den. Steg 3 – Fyll i enligt följande och tryck på logga in (172.17.180.12:7180)
OBS! Användarnamn och lösenord är samma som du använder till din dator, alltså din Office 365 inloggning. Tänk på att när du i framtiden byter lösenord på datorn så måste du även byta här.Nu kan du skriva ut.

Så här skriver du ut från iOS:

Starta Gespage appen:Tryck på Skriv ut:Välj Galleri:Välj Camera Roll:Välj den bild du vill skriva ut (du bör få bildnamnet under ”Dokumentnamn” i det här exemplet temp_image.jpg).

Fyll i kopiatorns namn under ”skrivar id” I Heby heter kopiatorerna HEPR0XX och i Knivsta heter dom KNPR0XX.:Tryck på ”Skriv ut nu”:Tryck ”OK” (din bild skrivs ut och ligger i kopiatorn tills du väljer att ta ut den, nästa steg):Tryck ”Frigöra utskrifter”:(Om det ät tomt vid ”Skrivar id” behöver du ange kopiatorns namn, i Heby heter kopiatorerna HEPR0XX och i Knivsta heter dom KNPR0XX). Tryck ”OK”.
Tryck för att kryssa i vilken/vilka utskrifter du vill frigöra. Tryck på ”Skriv ut”.

Du bör få en bekräftelse på att utskriften bearbetas. Tryck”OK”. Färdigt.

Så här skriver du ut från iOS (Pages, Numbers, bifogade filer i mejl etc.)

Starta din app, i exemplet används Pages. Öppna dokumentet som du vill skriva ut. Du kan givetvis även öppna en bifogad Microsoft Word fil från mejlen.
Tryck på symbolen fyrkant med pil:Tryck på ”Öppna i annan app”:Välj lämpligt format:Välj ”Öppna i Gespage Mobile”:Tryck för att kryssa i vilken/vilka utskrifter du vill frigöra. Tryck på ”Skriv ut”:Du bör få en bekräftelse på att utskriften bearbetas. Tryck ”OK”. Färdigt:Innan du kan skriva ut från Android (Sony, Samsung m.fl.)

Se till att kommunens wifi är aktiverat på din enhet annars går det inte att logga in.

Ladda ner appen ”Gespage Mobiprint” från Google Play och starta den.

Fyll i enligt följande och tryck på logga in (172.17.180.12:7180 = Heby, 172.17.220.16:7180 = Knivsta).

OBS! Användarnamn och lösenord är samma som du använder till din dator. Tänk på att när du i framtiden byter lösenord på datorn så måste du även byta här.Nu kan du skriva ut.

Så här skriver du ut från Android

Starta Gespage appen:Tryck på Skriv ut:Välj Galleri:Välj bild och välj sedan skrivare. (Om det ät tomt vid ”Skrivar id” behöver du ange kopiatorns namn, i Heby heter kopiatorerna HEPR0XX och i Knivsta heter dom KNPR0XX). Tryck ”OK”.

Tryck på ”Skriv ut nu”:Du bör få en bekräftelse på att utskriften bearbetas. Tryck ”OK”. Färdigt:

Innehållsförteckning
Skip to content