Knivsta

Docy Child Knivsta

Hanterar dina kopieringsjobb

Uppskattad lästid: 1minut 94 visningar

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:

Du kan nu göra dina kopieringsjobb:

Lägg dina original i dokumentmataren eller på avsedd plats på enhetens glasskiva.
Vill du ha fler än 1 exemplar så trycker du på antal och anger hur många set du vill ha:

Är du nöjd med inställningarna: Tryck grön knapp.
Vill du nollställa inställningarna: Tryck gul knapp.
Vill du avbryta/stoppa kopiering: Tryck röd (stopp) knapp.

För att ändra inställningar för Zoom, dubbelsidig kopiering,
efterbehandling mm, tryck på avsedd knapp.

  • Väljer du fullfärg så produceras dina kopior i färg.
  • Väljer du svart så produceras dina kopior i svart.
  • Autofärg väljer du när du lägger blandade dokument som innehåller både färg och svartvita sidor i dokumentmataren. Då känner enheten själv vilka sidor som är i färg och svartvitt och registrerar dessa på rätt räkneverk.

För utförliga instruktioner se Snabbguide Toshiba under kategorin skrivare.

Leave a Comment

Innehållsförteckning
Skip to content