Knivsta

Docy Child Knivsta

Ändra lösenord

Uppskattad lästid: 2minuter 0 visningar

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skrivbord eller i startmenyn för att ändra ditt lösenord:   

(Har du inte ovan ikon på skrivbordet eller i startmenyn så kan du använda dig av denna länk: Byte av lösenord).

Om du använder din telefon/iPad eller en Mac så klickar du på denna länk för att ändra ditt e-post/datorlösenord. 

När du har klickat på rätt länk så skriver du in ditt nuvarande lösenord i första steget, och därefter skriver du in ett nytt lösenord som uppfyller de angivna kraven. Kraven är enligt nedan:

 • Får inte vara samma som något av dina tidigare 5 lösenord.
 • Får inte innehålla ditt användarnamn.  
 • Måste innehålla minst 12 tecken.
 • Måste uppfylla minst 3 av följande regler:
  • Måste innehålla minst en stor bokstav.
  • Måste innehålla minst en liten bokstav.
  • Måste innehålla minst en siffra.
  • Måste innehålla minst ett specialtecken.

OBS! Viktigt att notera! Har du mejl i din mobiltelefon eller surfplatta så behöver du även lägga in nya lösenordet i den/de enheterna samtidigt som du byter lösenord. Gör du inte detta så kommer ditt konto repeterat att låsa sig tills dess att lösenordet är ändrat på samtliga av dina aktiva enheter. 

Innehållsförteckning
Skip to content