Knivsta

Docy Child Knivsta

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Uppskattad lästid: 1minut 0 visningar

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows utan att behöva leta efter den eller ange dess nätverksadress varje gång.

  1. Öppna Utforskaren från aktivitetsfältet eller Start-menyn, eller tryck på Windows-tangenten  + E.
  2. Välj Den här datorn i det vänstra fönstret. I menyfliksområdet för Utforskaren väljer du sedan Mer  > Nätverksenhet.

  3. Välj en enhetsbokstav i listan Enhet. (Valfri ledig enhetsbeteckning går bra.)
  4. I rutan Mapp skriver du sökvägen för mappen eller datorn, eller väljer Bläddra för att hitta mappen eller datorn. Om du vill ansluta varje gång du loggar in på datorn väljer du Återanslut vid inloggning..
  5. Välj Slutför.

Obs! Om du inte kan ansluta till nätverksenheten eller mappen kan det bero på att datorn som du försöker ansluta till har stängts av, eller att du inte har nödvändig behörighet. Kontakta i så fall nätverksadministratören.

Innehållsförteckning
Skip to content