Knivsta

Docy Child Knivsta

Hjälpcenter

Uppskattad lästid: 1minut 225 visningar

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att följa våra lathundar/läsa information som vi har publicerat. Här finner du även länkar för att ladda ned t.ex. VPN för att jobba hemifrån.

Nedan finner du de olika kategorierna vi har sorterat upp alla artiklar i. Ni kan även se dessa till vänster och filtrera/söka dig fram. Kontakta gärna oss om det är nåt ni tycker vi saknar så vi i framtiden kan lägga upp det.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Innehållsförteckning