Som chef för IT-drift så kommer du att leda, motivera och utveckla ett team med sju kollegor, parallellt med cheferna för support och nät och deras team. Ditt team har det övergripande och samordnande ansvaret för IT-förvaltningens centrala servermiljöer.

Läs mer här: https://recruit.visma.com/General/AssignmentPrint.aspx?guidAssignment=95363040-3ce7-4378-ac30-c973d0c8354a