IT-Centrum har ett uppkommande servicefönster den 13/5 & 15/5 – 2021 som gäller för Östhammars kommun mellan 09.00-20.00.

Nedan följer information om varför dessa sker:

Vad är ett servicefönster?

IT-Centrums Servicefönster är planerade med en fördefinierad tidsintervall och är till för service och underhåll av kommunernas IT-miljö, system och olika tjänster. Personal kan förvänta sig störningar på de flesta system som vi tillhandahåller.

IT-Centrum har lagt servicefönstren utanför normal arbetstid, oftast helger mellan 09.00-20.00 men akuta servicefönster kan även dyka upp kvällstid på vardagar.

Vår ambition är att minimera driftstörningen och påverkan för personalen i störta mån samt inte ta hela servicefönstret i anspråk. Utöver detta planerade servicefönster kan ni nedan se årets kommande servicefönster, dessa annonseras i förväg ut på itcentrum.se samt intranäten.

19-20/6
25-26/9
4-5/12

Varför har vi ett servicefönster?

IT-Centrums fokus är att upprätthålla välfungerande, driftsstabil och säker IT-miljö åt samtliga kommuner. För att uppnå dessa mål måste IT-system och hårdvara uppdateras, uppgraderas, servas och underhållas. Vår vision är att IT-system och tjänster alltid ska vara tillgängliga dygnet runt, vi arbetar därför i största möjliga med att utföra förändringar i IT-miljön utan driftsavbrott.

Servicefönstret möjliggör för personalen som nyttjar IT-system och tjänster att kunna planera sitt arbete, och minska sin egen påverkan av planerade driftsstörningar.

Vad gäller för arbeten utanför servicefönster?

I vissa fall kommer det viktiga säkerhetsuppdatering eller allvarliga funktionsbrister som vi kan anse är kritiska och därför gör det nödvändigt att utföra service- och underhållsarbete under kontorstid eller kvällstid på vardagar. I dessa fall kan vi inte vänta till de planerade servicefönstret och vi agerar därför med kort varsel. Detta undviks i största möjliga mån.

Även i dessa fall annonseras informationen ut på itcentrum.se samt intranäten.