Heby

Den 1 januari 2019 startades den gemensamma it-nämnden för fem kommuner i Uppland, det är Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Heby och Östhammar.

Nämndens ansvarsområde är över­gripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. Under projekttiden har samverkansprojektet kallats Cassiopeia.

Nämnden ska verka för att kontinuerligt effektivisera it-verksamheten för att kunna leverera it-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för it-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

IT-förvaltningen bildades samtidigt med it-nämnden 1 januari 2019 för Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner. Tierp är värdkommun och tog över ansvar för verksamhet och budget från 1 januari 2019. IT-förvaltningen heter IT-Centrum från den 1 mars 2020.

IT-förvaltningens ansvarsområde är inom såväl övergripande strategiska och taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna. Organisationen ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksam-heterna som it-verksamheten.

IT-Centrums ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-relaterade.

Magnus Larsson
Förvaltningschef
0293-219850
Maila Magnus
Mohammed Abusagr
IT-Driftschef
0293-219883
Maila Mohammed
Tomas Andersson
Nätchef
0293-219898
Maila Tomas
Henrik Hietanen
Supportchef
0293-219857
Maila Henrik
Annica Avegård
Förvaltningsstödschef
0293-219870
Maila Annica

Delegera kalenderbehörigheter

I Outlook, gå till kalendern och klicka på ”Kalenderbehörigheter”...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Chat Icon Close Icon
Skip to content