Heby

Den 1 januari 2019 startades den gemensamma it-nämnden för fem kommuner i Uppland, det är Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Heby och Östhammar.

Nämndens ansvarsområde är över­gripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. Under projekttiden har samverkansprojektet kallats Cassiopeia.

Nämnden ska verka för att kontinuerligt effektivisera it-verksamheten för att kunna leverera it-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för it-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

IT-förvaltningen bildades samtidigt med it-nämnden 1 januari 2019 för Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner. Tierp är värdkommun och tog över ansvar för verksamhet och budget från 1 januari 2019. IT-förvaltningen heter IT-Centrum från den 1 mars 2020.

IT-förvaltningens ansvarsområde är inom såväl övergripande strategiska och taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna. Organisationen ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksam-heterna som it-verksamheten.

IT-Centrums ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-relaterade.

Magnus Larsson
Förvaltningschef
0293-219850
Maila Magnus
Mohammed Abusagr
IT-Driftschef
0293-219883
Maila Mohammed
Tomas Andersson
Nätchef
0293-219898
Maila Tomas
Henrik Hietanen
Supportchef
0293-219857
Maila Henrik
Annica Avegård
Förvaltningsstödschef
0293-219870
Maila Annica

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Snabbguide SecureMailbox

SecureMailbox är en tjänst från SecureAppbox AB och är ett säkert komplemen...

Konfigurera Microsoft Authenticator-appen

För att aktivera säker inloggning på våra IT-system behöver du som använda...

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Chat Icon Close Icon
Skip to content