Heby

Docy Child Heby

Lägg till ADM-mail i Android

Uppskattad lästid: 1minut 19 visningar


Gå in på appen som heter e-post.

Fyll i din mejladress och lösenord (lösenord till Outlook är samma som inloggningen på din dator.) Tryck sedan på logga in.

Här väljer du Microsoft Exchange ActiveSync.

Här fyller du i domän och Exchange- server. Domän ska vara kommun\användarnamn. Användarnamnet är samma som du använder vid inloggning i datorn.

Exchange-server ska vara webmail.heby.se
Tryck sedan på logga in.

Här trycker du på OK.

Sista steget är att trycka på aktivera.

Nu är din mejl installerad i din Android-telefon!

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registerar dig för lösenordsåterställning.

Kom igång med din nya Mac

Lär dig hur du kommer igång med din nya Mac.

Kom igång med din iPad

Information om hur du kommer igång med din iPad.

Chat Icon Close Icon