Heby

Docy Child Heby

Lägg till ADM-mail i Android

Uppskattad lästid: 1minut 146 visningar


Gå in på appen som heter e-post.

Fyll i din mejladress och lösenord (lösenord till Outlook är samma som inloggningen på din dator.) Tryck sedan på logga in.

Här väljer du Microsoft Exchange ActiveSync.

Här fyller du i domän och Exchange- server. Domän ska vara kommun\användarnamn. Användarnamnet är samma som du använder vid inloggning i datorn.

Exchange-server ska vara webmail.heby.se
Tryck sedan på logga in.

Här trycker du på OK.

Sista steget är att trycka på aktivera.

Nu är din mejl installerad i din Android-telefon!

Innehållsförteckning

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Snabbguide SecureMailbox

SecureMailbox är en tjänst från SecureAppbox AB och är ett säkert komplemen...

Konfigurera Microsoft Authenticator-appen

För att aktivera säker inloggning på våra IT-system behöver du som använda...

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Chat Icon Close Icon
Skip to content