Heby

Docy Child Heby

Installera EDU-mail på iPhone & iPad

Uppskattad lästid: 1minut 16 visningar


Gå in på appen ’’inställningar’’.

Gå in på ’’Lösenord och konton’’ som bilden visar.Klicka på ’’lägg till konto’’.Välj ’’Exchange’’ som bilden visar.Här fyller du i din e- postadress. Beskrivningen på kontot är valfritt.

Klicka sedan på ’’Nästa’’ uppe i högra hörnet.Välj ’’Logga in’’.Här bör din e-post fyllas i automatiskt, men du behöver skriva in ditt lösenord.Klicka på ’’Spara’’.

Klart!

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registerar dig för lösenordsåterställning.

Kom igång med din nya Mac

Lär dig hur du kommer igång med din nya Mac.

Kom igång med din iPad

Information om hur du kommer igång med din iPad.

Chat Icon Close Icon