Heby

Docy Child Heby

Guide – ADM-mail på iPhone & iPad

Uppskattad lästid: 1minut 14 visningar


Börja med att öppna inställningar på din telefon.Välj E-post.Gå sedan in på Konton och lösenord.Välj Lägg till konto.Här väljer du Exchange.Här fyller du i din e-postadress, beskrivning är valfritt att fylla i.

Klicka sedan på nästa.När denna ruta kommer upp väljer du Konfigurera manuellt.Fyll i uppgifterna som bilden visar. Användarnamn och lösenord är samma som du använder för att logga in på din dator.

Klicka sedan på nästa.I detta steg behöver du endast klicka på Spara.Klart!

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registerar dig för lösenordsåterställning.

Kom igång med din nya Mac

Lär dig hur du kommer igång med din nya Mac.

Kom igång med din iPad

Information om hur du kommer igång med din iPad.

Chat Icon Close Icon