Heby

Docy Child Heby

Hjälpcenter

Uppskattad lästid: 1minut 79 visningar

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att följa våra lathundar/läsa information som vi har publicerat. Här finner du även länkar för att ladda ned t.ex. VPN för att jobba hemifrån.Nedan finner du de olika kategorierna vi har sorterat upp alla artiklar i. Ni kan även se dessa till vänster och filtrera/söka dig fram. Kontakta gärna oss om det är nåt ni tycker vi saknar så vi i framtiden kan lägga upp det.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Program

Lathundar för olika program.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registerar dig för lösenordsåterställning.

Kom igång med din nya Mac

Lär dig hur du kommer igång med din nya Mac.

Kom igång med din iPad

Information om hur du kommer igång med din iPad.

Chat Icon Close Icon