Under våren 2015 byts kopiatorerna ut i Tierp och Älvkarleby.
Här är några filmer som visar hur de fungerar.