Efter ett klubbslag i kommunfullmäktige i Älvkarleby den 3 oktober 2018 har samtliga fem deltagande kommuner fattat nödvändiga beslut för att gå in i samverkan om IT-funktion i en gemensam IT-nämnd.

Samverkansavtalet gäller mellan kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar, med en gemensam IT-nämnd och ett särskilt reglemente. Samverkansavtalet innebär på sikt att en modernare och säkrare teknisk miljö kan byggas upp. Den nya IT-nämnden inleder sitt arbete den 1 januari 2019.

Att skapa en gemensam IT-verksamhet har utretts sedan slutet av 2016. Samverkan gäller både strategiska och dagliga, operativa IT-frågor. Med utökad samverkan och bättre samordning av resurser hoppas kommunerna få bättre förutsättningar för effektiv användning och utveckling av verksamhetssystem. Ett annat syfte är att bli en starkare part i upphandlingar och en mer attraktiv arbetsgivare för IT-medarbetare.

Värdkommun för IT-nämnden blir Tierps kommun, som även formellt blir arbetsgivare för IT-personalen. IT-medarbetare kommer även fortsättningsvis att finnas lokalt placerade i samtliga kommuner.

Medverkande kommuner ska betala för den gemensamma IT-funktionen i proportion till sin storlek (fördelningsnyckeln tar bland annat hänsyn till antalet datorer/datoranvändare).

Till chef för den nya IT-organisationen har utsetts Lars-Erik Andersson, nu IT-chef för samverkansnämnden i Knivsta och Heby kommuner, tidigare chef för IT-centrum för Tierp och Älvkarleby. Han tillträder tjänsten den 8 oktober 2018.

Denna utökade samverkan innebär att nämnd och reglemente för nuvarande IT-samverkan mellan kommunerna Tierp och Älvkarleby upplöses.

För mer information kontakta:
Lars-Erik Andersson, 070-521 82 29

Kommundirektörerna
Randi Graungaard | Emma Burstedt | Lena Fransson | Anna-Karin Karlsson | Peter Nyberg
Tierp Heby Knivsta Älvkarleby Östhammar