Förändringsstopp Jul/Nyår mellan 17 december till 11 januari.

Under den perioden utför vi inga uppgraderingar/införanden. Inga förändringar i miljön utförs.

Endast akuta åtgärder kan hanteras utifrån eventuella incidenter.