Förändringslogg & inkomna förslag

Nedan kan du se samtliga uppdateringar för itcentrum.se samt vad vi jobbar på.

Förändringslogg

1.1.9
2 månader ago

Ändringar som utförts på sistonde som inte lagts in i changelog:

Förbättrat
Förbättring av responsivitet för ipad/mobil
Uppdaterat
Ny mobilmeny
Tillagt
Lagt till Cookie Consent för samtliga kommuner, under uppbyggnad med cookies
Åtgärdat
Åtgärdat problem med RSS flöde Heby
Åtgärdat
Åtgärdat problem med RSS flöde Tierp
Uppdaterat
Lansering av nytt flöde för servicefönster
Uppdaterat
Lansering av nytt flöde för nyheter
Uppdaterat
Lansering av ny startsida
Tillagt
Lansering av sökfunktion för samtliga kommuner
Tillagt
Lansering av ny huvudmeny med WCAG 2.1 förbättringar, översättningar, uppläsning och font förbättringar för samtliga kommuner
Förbättrat
Justering av webshop för Östhammar och abonnemang, nya fält för beställning och ändring i orderbekräftelse/flöde.
Förbättrat
Justering av webshop för Knivsta och abonnemang, nya fält för beställning och ändring i orderbekräftelse/flöde.
Uppdaterat
Justering av webshop för Heby och abonnemang, nya fält för beställning och ändring i orderbekräftelse/flöde.
1.1.8
4 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Uppdaterat
Uppdaterat lathund för Tierp verksamhetsbeställare
Förbättrat
Ändring i infotexter på Heby/Knivsta felanmälan
1.1.7
6 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Uppdaterat
Uppdaterade e-post adresser under "Vilka är vi"
1.1.6
6 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Uppdaterat
Översatt engelska strängar på nyheter / servicefönster
Tillagt
Åtgärdat problem med RSS östhammar
Tillagt
Lagt till infotext efter skapat nyhet
Uppdaterat
Justerat så endast nyheter som är inom valt datum syns på startsidorna
Tillagt
Avpubliceringsdatum på nyheter/servicefönster så nyheter tas bort automatiskt
1.1.5
6 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Uppdaterat
Omstyrning av befintliga feedback knappar till nya formuläret
Tillagt
Nytt formulär för feedback lanserat med dedikerad landningssida för samtliga 5 kommuner
1.1.4
6 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Tillagt
Ny produkt med fritext fält för beställning av övriga produkter i Knivsta
1.1.3
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Förbättrat
Rensat rubriker från kommun och "Gäller endast XX kommun" på samtliga lathundar
Borttaget
Tierp - Rensat lathundar som ej gäller för denna kommun
Borttaget
Älvkarleby - Rensat lathundar som ej gäller för denna kommun
Borttaget
Heby - Rensat lathundar som ej gäller för denna kommun
Borttaget
Knivsta - Rensat lathundar som ej gäller för denna kommun
Borttaget
Östhammar - Rensat lathundar som ej gäller för denna kommun
Uppdaterat
Lagt till behörig beställare bakom chef för kontohantering i Heby
Uppdaterat
Lagt till behörig beställare bakom chef för kontohantering i Knivsta
Tillagt
Lagt till info om ADM/EDU text på kontoformulär Knivsta
Tillagt
Lagt till kostnadsställe för Hebys kontoformulär
Tillagt
Lagt till kostnadsställe för Knivstas kontoformulär
Tillagt
Lagt till info om ADM/EDU text på kontoformulär Heby
Förbättrat
Ny servicelapp lanserad för Östhammar med referensnummer, logotyp m.m.
Tillagt
Lanserat "Skapa Nyhet" för itcentrum internt
Åtgärdat
Åtgärdat problem med att "första besöket" inte går att stänga för Älvkarleby
Åtgärdat
Åtgärdat problem med att "första besöket" inte går att stänga för Heby
Åtgärdat
Åtgärdat problem med att "första besöket" inte går att stänga för Knivsta
Åtgärdat
Åtgärdat problem med att "första besöket" inte går att stänga för Tierp
1.1.2
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Åtgärdat
Åtgärdat problem med att "första besöket" inte går att stänga för Östhammar, resten ska åtgärdas.
Förbättrat
Nytt formulär för feedback framtaget, under utvärdering
1.1.1
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Åtgärdat
Fixat länk som var fel till "alla kategorier" i kunskapsdatabas menyn för samtliga kommuner
Uppdaterat
Justering av Notis för produktbehov till SD+
Tillagt
Skapat formulär för produktbehov, under utvärdering
1.1.0
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Åtgärdat
RSS feed för insidan.tierp.se är åter i funktion.
1.0.9
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Tillagt
Lagt till nytt formulär för reparation och retur för Östhammar.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för flytt av verksamhet för Östhammar.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för systemuppdatering för Östhammar.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för kontohantering i Östhammar.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för reparation och retur för Älvkarleby.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för flytt av verksamhet för Älvkarleby.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för systemuppdatering för Älvkarleby.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för kontohantering i Älvkarleby.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för reparation och retur för Tierp.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för flytt av verksamhet för Tierp.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för systemuppdatering för Tierp.
Tillagt
Lagt till nytt formulär för kontohantering för Tierp.
Uppdaterat
Styrt om kontobeställning Heby att gå direkt till chef.
Uppdaterat
Styrt om kontobeställning Knivsta att gå direkt till chef.
1.0.8
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Förbättrat
Justerat höjd på Header för huvudsite
Tillagt
Konfigurerat SMTP för Älvkarleby
Tillagt
Konfigurerat SMTP för Östhammar
Tillagt
Konfigurerat SMTP för Tierp
Förbättrat
Slutfört layout på inskickat ärende för felanmälan i Tierp
Uppdaterat
Publicerat Tierps nya felanmälan formulär
Tillagt
Lagt till favicon/webbplatsikon på samtliga sidor
Tillagt
Lagt till "efterträder person" på kontoskapning Heby / Knivsta
Åtgärdat
Kontoskapning saknar titel Heby / Knivsta i inkommande ärende
1.0.7
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Tillagt
Lagt till nytt formulär för reparation och retur för Knivsta
Tillagt
Lagt till nytt formulär för felanmälan för Knivsta
Tillagt
Lagt till nytt formulär för flytt av verksamhet för Knivsta
Tillagt
Lagt till nytt formulär för systemuppdatering för Knivsta
Tillagt
Lagt till nytt formulär för kontohantering för Knivsta
Tillagt
Lagt till nytt beställningsformulär för Knivsta
Tillagt
Lagt till beställning i menyn för Knivsta
Förbättrat
Ändrat rubrik / länkar på startsidan för felanmälan/beställning Heby/Knivsta
Förbättrat
Förbättrad layout (komprimerad) på serviceblankett
1.0.6
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Förbättrat
Lagt till krav på e-post i felanmälan
Tillagt
Skapat nytt test formulär för reparation och återlämning
Tillagt
Skapat nytt test formulär för flytt av verksamhet
Tillagt
Skapat nytt test formulär för systemuppdatering
Tillagt
Nya beställningsformuläret publicerat för Heby
Uppdaterat
Nya felanmälan formuläret publicerat för Heby
Uppdaterat
Nya kontohanteringsformuläret publicerat för Heby
1.0.5
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Tillagt
Konfigurerat SMTP för Knivsta
Tillagt
Konfigurerat SMTP för Heby
Tillagt
Uppdaterat SPF för itcentrum.se pga studs
Uppdaterat
Nytt formulär för kontohantering klart Heby
Förbättrat
Nytt formulär för felanmälan klart Heby
Förbättrat
Nytt formulär för beställning klart Heby
Förbättrat
.rdp filer kan ej laddas ner, öppnas som video.
1.0.4
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Uppdaterat
Sortera per kategori i Webshop
Tillagt
jabra Evolve 40 MS Stereo i Webshop
Tillagt
Lägg till jabra Evolve 40 MS Mono i Webshop
Tillagt
Lägg till iPhone 2020 SE med plånbok i Webshop
Tillagt
Lägg till iPhone 2020 SE med skal i Webshop
Tillagt
Lägg till Galaxy xCover 5 med plånbok i Webshop
Tillagt
Lägg till Galaxy xCover 5 med skal i Webshop
Tillagt
Sidan fungerar ej i IE, lägg in blockad.
Borttaget
Galaxy exoglass utgått
Borttaget
Galaxy xcover 4 utgått
Uppdaterat
Fel standard surf ska vara 5GB
Borttaget
Pris står kvar på mex abonnemang
Åtgärdat
Från adress är fel på Heby/Knivsta
Tillagt
Länk för webshop till Advania saknas Heby/Knivsta
1.0.3
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Förbättrat
Justering av max storlek på bifogad fil i formulär från 2MB -> 10MB
Tillagt
Nytt formulär för beställningar Heby/Knivsta skapat och skickat för granskning
Tillagt
Funktionen Changelog är skapad
Åtgärdat
Webshop bekräftelse kommer ej fram @heby.se
1.0.2
7 månader ago

Följande förändringar har utförts:

Åtgärdat
Går ej att stänga "Första besöket?"
Åtgärdat
Guide av sidan funkar ej
Åtgärdat
Går ej att scrolla på Firefox
Åtgärdat
Fel länk på startsidan för kontohantering
Åtgärdat
Justering av orderbekräftelse webshop
Åtgärdat
.txt filer kan ej laddas upp i formulär (nu blockerat helt)
Tillagt
Fält "Behörig beställare" saknas på Heby & Knivstas beställningsformulär
Uppdaterat
Verksamhetsbeställare information fel för Heby Kommun
Åtgärdat
RSS flöde fungerar inte Heby Kommun
1.0.1
7 månader ago

Lansering av itcentrum.se

Tillagt
Lansering

Inkomna förslag

Du vet väl att du kan skicka in egna förslag?

Använd knappen "LÄMNA FEEDBACK" som finns längst ner på samtliga sidor när du är inne på din valda kommuns sida (t.ex. itcentrum.se/heby eller itcentrum.se/tierp). 

Under granskning
3 November, 2021

Nedan förslag har inkommit till IT-Centrum men har ännu ej godkänts för vidare åtgärd.

Inkommet/inväntar granskning
Förbättrad layout för nyheter/planerade arbeten
Inkommet/inväntar granskning
Dark Mode/mörkt läge
Inkommet/inväntar granskning
Chatbot för svar på enkla frågor
Inkommet/inväntar granskning
Synka med AD inlogg, Single-sign on
Godkända förslag
3 November, 2021

Nedan förslag är godkända och under utveckling.

Godkänt förslag, under utveckling
Lathundar för skola, egen kategori
Godkänt förslag, under utveckling
Total genomgång/uppdatering av samtliga lathundar
Godkänt förslag, under utveckling
Förbättra sökoptimering/permalänkar m.m.
Godkänt förslag, under utveckling
Godkännande av Cookies (GDPR)
Godkänt förslag, under utveckling
Lämna feedback efter inskickat ärende
Godkänt förslag, under utveckling
Förbättrad mobil anpassning
Godkänt förslag, under utveckling
Behövs fler fält med information om abonnemang i Heby/Knivstas webshop
Godkänt förslag, under utveckling
Svärta ner texten mer, för ljus för de som har problem med syn.