Från och med 21/6 så kommer standardwebbläsaren i Tierp att ändras.
Nuvarande standardwebbläsare byts ut från Internet Explorer till Microsoft Edge Chromium.
Internet Explorer kommer fortfarande att finnas kvar på alla datorer men inte som standardwebbläsare.
(OBS Gäller ej skolan, där kommer Google Chrome att finnas kvar)

Edge Chromium är en modern webbläsare som innehåller det bästa från IE och Google Chrome. Detta för att bättre matcha de webbaserade system och tjänster som används av er runt om i kommunen.

Frågor?
Ring supporten på 0293-218080