Under granskning
3 November, 2021

Nedan förslag har inkommit till IT-Centrum men har ännu ej godkänts för vidare åtgärd.

Inkommet/inväntar granskning
Förbättrad layout för nyheter/planerade arbeten
Inkommet/inväntar granskning
Dark Mode/mörkt läge
Inkommet/inväntar granskning
Chatbot för svar på enkla frågor
Inkommet/inväntar granskning
Synka med AD inlogg, Single-sign on
Godkända förslag
3 November, 2021

Nedan förslag är godkända och under utveckling.

Godkänt förslag, under utveckling
Lathundar för skola, egen kategori
Godkänt förslag, under utveckling
Total genomgång/uppdatering av samtliga lathundar
Godkänt förslag, under utveckling
Förbättra sökoptimering/permalänkar m.m.
Godkänt förslag, under utveckling
Godkännande av Cookies (GDPR)
Godkänt förslag, under utveckling
Lämna feedback efter inskickat ärende
Godkänt förslag, under utveckling
Förbättrad mobil anpassning
Godkänt förslag, under utveckling
Behövs fler fält med information om abonnemang i Heby/Knivstas webshop
Godkänt förslag, under utveckling
Svärta ner texten mer, för ljus för de som har problem med syn.