Älvkarleby

Viktigt meddelande avseende Appleprodukter

Ett nytt spionprogram som drabbar Appleprodukter har upptäckts. Samtliga medarbetare med Apple-produkter ska därför uppdatera sitt operativsystem till iOS 14.8 snarast.

Programmet, som fått namnet Forcedentry, sprids via iMessage, som finns i till exempel iPhone, och kan användas för att komma åt privat information samt ta över kamera och mikrofon.

Medarbetare med Appleprodukter ska därför skyndsamt uppdatera operativsystemen iOS (iPhone), iPadOS och i förekommande fall även watchOS (klockan) samt datorer med Mac OSX till den senaste versionen.

Om enheten inte kan installera iOS 14.8 behöver du/ni stänga av funktionen iMessage, det görs under:
Inställningar /Meddelanden / iMessage

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registerar dig för lösenordsåterställning.

Ansök om ersättning för reparationsfakturor från HP PPS Sverige AB

Lär er hur ni begär ersättning för reparation av datorer.

Inställningar av Aruba VIA VPN

Lär dig hur du ställer in Aruba VIA VPN.

Chat Icon Close Icon