Älvkarleby

Vilka är vi?

IT-förvaltningen bildades samtidigt med it-nämnden 1 januari 2019
för Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommu.

eller

Cassiopeia Projektet

Den 1 januari 2019 startades den gemensamma it-nämnden för fem kommuner i Uppland, det är Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Heby och Östhammar. Nämndens ansvarsområde är över­gripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. Under projekttiden har samverkansprojektet kallats Cassiopeia.

Nämnden ska verka för att kontinuerligt effektivisera it-verksamheten för att kunna leverera it-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för it-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

I storlek så motsvarar samverkansprojektet Städer som Luleå, Solna eller Kalmar. Till exempel så bor ca 86000 innevånare i de fem ingående kommunerna och det finns 36 skolor samt 58 förskolor.

Vilka är IT-Centrum?

IT-förvaltningen bildades samtidigt med it-nämnden 1 januari 2019 för Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner. Tierp är värdkommun och tog över ansvar för verksamhet och budget från 1 januari 2019. IT-förvaltningen heter IT-Centrum från den 1 mars 2020.

IT-förvaltningens ansvarsområde är inom såväl övergripande strategiska och taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna. Organisationen ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksam-heterna som it-verksamheten.

IT-Centrums ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-relaterade.

Vi ansvar för

Vi samverkar med

IT-Centrums ledningsgrupp

Mohammed Abusagr

Mohammed Abusagr

IT-Driftschef
Lars-Erik Andersson

Lars-Erik Andersson

Förvaltningschef IT
Tomas Andersson

Tomas Andersson

Nätchef
Henrik Hietanen

Henrik Hietanen

Supportchef
Kimmo Hallerström

Kimmo Hallerström

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registerar dig för lösenordsåterställning.

Ansök om ersättning för reparationsfakturor från HP PPS Sverige AB

Lär er hur ni begär ersättning för reparation av datorer.

Inställningar av Aruba VIA VPN

Lär dig hur du ställer in Aruba VIA VPN.

Chat Icon Close Icon