Älvkarleby

Ny dator = byte av dockningsstation!

Vi har fått information från HP att de nya modellerna av datorer (de som levereras till oss nu) inte längre har stöd för den gamla dockningsstationen vid namn “HP Ultraslim Docking Station”. Dockningsstationen har dessutom gått End of Life (EOL) hos HP och blir ersatt med den nya modellen som heter “HP USB-C/A Universal Dock G2“.

Detta medför en ökad kostnad nu vid inköp eftersom nya dockningsstationen måste beställas om man inte redan har en sådan. Men i det långa loppet en lägre kostnad då USB-C är en ny universal standard som alla tillverkare kommer använda sig av. Alla datorer som har stöd för DisplayPort (DP) genom USB-C kommer fungera med dockningsstationen.

Det innebär att vid kommande upphandlingar av hårdvara som kan bli från en annan tillverkare kommer denna dockningsstation fortfarande att fungera med de nya datorerna. Även Mac ska fungera med denna.

En annan fördel med denna dockningsstation är att det medföljer en adapter från USB-C till USB-A (den vanliga), det gör att datormodeller som inte har DP-stödet i USB-C eller inte ens har USB-C kommer att fungera ändå. Däremot ges då ingen laddning till datorn via dockningsstationen som normalt görs med USB-C.

Gamla modellen: ⇓

Nya modellen: ⇓

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registerar dig för lösenordsåterställning.

Ansök om ersättning för reparationsfakturor från HP PPS Sverige AB

Lär er hur ni begär ersättning för reparation av datorer.

Inställningar av Aruba VIA VPN

Lär dig hur du ställer in Aruba VIA VPN.

Chat Icon Close Icon