Älvkarleby

Komponentbrist och leveranstider

Till följd av Covid-19 har det uppstått komponentbrist som framförallt drabbar produktionen för bland annat datorer, skärmar, dockningsstationer och mobiltelefoner. Leverantörerna meddelar att det gäller hela marknaden, oavsett märke på produkten och att vi kan få räkna med upp till 6 månaders leveranstid.

Det är av yttersta vikt att ni ser över era hårdvarubehov och lägger beställningar så tidigt ni kan, för att ge leverantörerna förutsättning att kunna leverera under Q4 2021 och Q1-Q3 2022.

Leverantörerna och IT-Centrum har kontinuerliga möten för att finna lösningar för kommunerna.

Övrig viktig information!

  • Tänk på att när du beställer en ny dator kan du komma att behöva en ny dockningsstation också, endast USB-C dockningsstationer fungerar på nya modellerna.
  • Har du en äldre bildskärm behöver du se över kompabiliteten med den nya dockningsstationen.
    Passar inte bildskärmens utgångar med dockningsstationen behöver bildskärmen också bytas.

Order och Leveransfrågor
Kristina Thomasson Lindberg – Service Management
kristina.thomasson@advania.com

Försäljning och Avtalsfrågor Skola
Christian Strömberg – Ansvarig Säljare Education
christian.stromberg@advania.com

Telefoni

Lathundar som berör telefoner.

Skrivare

Lathundar för utskrift/kopiering m.m.

Program

Lathundar för olika program.

Office 365

Lathundar som berör Office 365.

Nedladdningar

Nedladdning som t.ex. VPN.

Kontohantering

Lathundar för hantering av konton.

Informationsartiklar

Allmäna informationsartiklar.

E-post

Lathundar som berör e-post & kalendrar.

Hjälpcenter

Välkommen till vårt hjälpcenter. Här kan du hjälpa dig själv genom att fö...

uReset – Återställning av lösenord för medarbetare

Lär dig hur du registerar dig för lösenordsåterställning.

Ansök om ersättning för reparationsfakturor från HP PPS Sverige AB

Lär er hur ni begär ersättning för reparation av datorer.

Inställningar av Aruba VIA VPN

Lär dig hur du ställer in Aruba VIA VPN.

Chat Icon Close Icon