Älvkarleby

Docy Child Alvkarleby

Hanterar dina kopieringsjobb

Uppskattad lästid: 1minut 76 visningar

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:

Du kan nu göra dina kopieringsjobb:

Lägg dina original i dokumentmataren eller på avsedd plats på enhetens glasskiva.
Vill du ha fler än 1 exemplar så trycker du på antal och anger hur många set du vill ha:

Är du nöjd med inställningarna: Tryck grön knapp.
Vill du nollställa inställningarna: Tryck gul knapp.
Vill du avbryta/stoppa kopiering: Tryck röd (stopp) knapp.

För att ändra inställningar för Zoom, dubbelsidig kopiering,
efterbehandling mm, tryck på avsedd knapp.

  • Väljer du fullfärg så produceras dina kopior i färg.
  • Väljer du svart så produceras dina kopior i svart.
  • Autofärg väljer du när du lägger blandade dokument som innehåller både färg och svartvita sidor i dokumentmataren. Då känner enheten själv vilka sidor som är i färg och svartvitt och registrerar dessa på rätt räkneverk.

För utförliga instruktioner se Snabbguide Toshiba under kategorin skrivare.

Leave a Comment

Dela detta
Innehållsförteckning

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Koppla ditt kort/tagg till Print2me

1. Lägg ditt kort/tagg på kortläsaren. Börja med att lägga din tagg eller k...

Snabbguide SecureMailbox

SecureMailbox är en tjänst från SecureAppbox AB och är ett säkert komplemen...

Chat Icon Close Icon
Skip to content