Älvkarleby

Docy Child Alvkarleby

Inställningar av Aruba VIA VPN

Uppskattad lästid: 2minuter 390 visningar

Viktigt att tänka på är att lösenord med å ä ö fungerar inte med VIA, utan måste ändras innan man genomför denna guide. Man kan enkelt byta lösenord genom att hålla ner tangenterna CTRL, samt ALT och trycka DELETE. Sen kan man välja ”Ändra lösenord”.

  1. Starta VIA klienten och tryck på ”Click to download VPN profile”(Den finns som genväg på skrivbordet och heter ”Virtual Intranet Access”).


2. Fyll i server: aruba-via.itcentrum.se och sedan användarens uppgifter på användarnamn och lösen. Efter användarnamnet ska det stå rätt domän.

(tex tomand@tierp.se eller tomand@alvkarleby.se) OBS!! Viktigt att fylla i rätt @domains.se Jobbar du på Tierps kommun, Tierpsbyggen, eller Temab använd @tierp.se

Jobbar du i Älvkarleby kommun, eller Älvkarlebyhus använd @alvkarleby.se

3. Nu kommer den att ladda ner en VPN profil efter du tryckt på Download.

4. Vid denna fråga ska man klicka på ”VIA Auth ITcentrum”.


5. Denna bild kommer då upp. Tryck då på ”Click to connect”


6. Nästa moment är att välja certifikat. Välj då det med ditt namn, och certifikatet skall vara utfärdat av Skate2k8 eller Zoom2k8 (Tierp) eller Salomon (Älvkarleby). (Väljer man fel kommer det ej fungera). Markera certifikatet och tryck Proceed.


7. Har man gjort allt rätt så kommer klienten nu att koppla upp sig. Följande bilder visar på att man har en VPN anslutning.


Bra att känna till: Programmet känner automatiskt av om datorn ej är ansluten till kommunens nät och den väljer då att starta anslutningen automatiskt utan att man behöver göra något.

Leave a Comment

Dela detta
Innehållsförteckning

Anslutning till IT-Centrums gästnätverk

Heby, Älvkarleby, Knivsta, Tierp och Östhammar har en gemensam IT-nämnd,förv...

Delegera kalenderbehörigheter

I Outlook, gå till kalendern och klicka på ”Kalenderbehörigheter”...

Ändra lösenord

Om du sitter vid din arbetsdator så klickar du på följande ikon på ditt skri...

Återställning av lösenord för medarbetare

Om du redan kan ditt lösenord och endast vill ändra lösenordet, klickar du h...

Mappa en nätverksenhet i Windows 10

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Mappa en nätverksenhet i Windows 11

Anslut en nätverksenhet om du vill komma åt den från Utforskaren i Windows ut...

Hantera dina skanningsjobb

För att hantera dina skanningsjobb. Tryck på SKANNING på panelens 1:a sida: D...

Snabbguide Toshiba 2515-4515AC

Hantera mobila utskrifter

För att hantera dina mobila utskrifter: Ladda ner appen Gespage Mobile på Apps...

Hanterar dina kopieringsjobb

För att hantera dina kopieringsjobb. Tryck på KOPIERING på panelens 1:a sida:...

Hantera dina utskrifter

För att hantera dina utskrifter. Tryck på UTSKRIFT på panelens 1:a sida. Du s...

Hantera dina utskrifter, skanning och kopieringsjobb

För att hantera dina utskrifter, skannings- eller kopieringsjobb så loggar du ...

Chat Icon Close Icon
Skip to content